گاو اسکاچ هایلند پستانداری است از نژاد گاوهای گوشتی که خاستگاه آن کشور اسکاتلند است. هایلند، به معنای اسکاتلند کوهستانی است. گاوهای اسکاچ هایلند دارای شاخ‌های بلندی هستند و کُرک و موی نسبتاً بلندی دارند.

نمایش دادن همه 14 نتیجه