سینما

آدری هپبورن

Audrey Hepburn 30 scaled

آدری هپبورن بانوی لطیف ، اثیم و آدمی‌رفیق دنیای شیوه و صناعت وجود. ای تی بلاگ دروازه این گفتار نگاهی برای زندگانی خصوصی، افتخارات و فیلم های آدری هپبورن ، این هنرور ممتاز و تأثیرگذار هالیوود دارد که مطالعه کردن مال عاری از قهر محو.

آدری هپبورن (Audrey Hepburn) تماشایی و نوع‌دوست انگلیسی-هلندی وجه مشهور و اثرگذار دنیای شیوه و وجود که افتخارات و عناوین تکثر هم کار کرد. این بانوی زیبای اثیم و دروازه چشمه توان بی‌پروا از شاهد‌ترین وجه‌های تاریخچه است که همراه ایست زندگانی ذات در عوض کودکان کامیاب آفاق، متجاوز از بعد شاهد شد.

هپبورن از نوشته‌ها و عواقب تذکره دنیوی دوم نقص اندک بینش و دروازه پهنا تذکره زندگانی یارا‌فرسایی را هست کرد و بعد از آنکه شهیر شود پرکاری‌های گوناگونی را ارتکاب بخشیدن. از حقیقت‌ها گیرا درزمینه آدری هپبورن این است که کهولت که ذات روزگاری همراه تهیدستی و سیری ید و دست تند‌ مل‌کرد، دروازه زمان شهرت و شهرت همدرد و دوستی‌رسان کودکان قحطزار‌بی‌میل و جایع‎ شد. دروازه بقا این سوژه خواندنی، شرح‌حال آدری هپبورن، افتخارات و فیلم های آدری هپبورن را گذر خواهیم کرد. رفیق هلا تی بلاگ باشید.

آدری هپبورن کیست؟ بدون‌ظن زندگینامه آدری هپبورن و برای‌خصوص ارتفاع و شیب‌های زندگانی‌اش خواندنی و تأمل‌برانگیز است . دروازه این ماهی شرح‌حال Audrey Hepburn از کهولت سرانجام منتها روزگار ضبط شده سرانجام همراه این وجه برای‌یادماندنی جهاز‌های گردش صناعت اکثر بیگانه شوید . رفیق شما باشید سرانجام اخیر اثیم سینمای هالیوود و پرکاری‌های گرانبها او را بهتر بشناسید .

کهولت و پیری

آدری هپبورن همراه کلمه حقیقی آدری کیتلین راستن (Audrey Kathleen Ruston) دروازه تاریخچه 4 خورشید 1929 (14 اردیبهشت 1308) دروازه بلد بروکسل بلژیک رویت برای آفاق گشود. پدرش جوزف ویکتور آنتونی راستن (Joseph Victor Anthony Ruston) انگلیسی و مادرش بارونس الا فان هیمسترا (Baroness Ella van Heemstra) نانجیب‌فرزند و صبی حقوقدان و دوزوکلک‌دوایر فرضی موازی باخط استوا هلندی وجود . آدری کورس کاکا بازهم از مواصلت عنفوان مادرش داشت. پدرش هنگامی که آدری ریه جهاز داشت ، او و مادرش را دروازه بروکسل ول کرد و برای لندن شیوه و پرکاری‌های فاشیستی‌اش را انبساط بخشیدن . آدری هپبورن بعدها خستو کرد که جارو کردن پدرش مر‌ترین پیشامد زندگانی‌اش وجود .

آدری هپبورن هفت ساله در عوض دستیابی برای کنت انگلستان نبی ‌شد . همراه نخست تذکره دنیوی دوم دروازه جهاز 1939 ، برای هلند عدول و دروازه آموزشگاه هنرهای زیبای آرنهام درگیر برای دستیابی شد. آدری و خاندان‌اش دروازه ملک تسخیر‌شده هلند روزهای محک و غمباری را گذراندند. شوهرخاله او ستمگرانه برای ید آلمان‌ها شهید ‌شد و کاکا ناتنی‌اش برای اردو پیشامد جبراً آلمان‌ها دروازه برلین نبی ‌شد . خاندان او دروازه سیر تذکره نقص‌های تکثر را بلاکش شد تاحدی که برای کلام شخص ار مل‌دانستند پنج جهاز فوق تسخیر خواهند وجود ، همراه یک شلیک ذات را استخلاص مل‌کردند.

دروازه پهنا تذکره آدری همراه اجرای پایکوبی در عوض نیروهای طاقت هلندی کار عایدی و داوطلبانه دروازه یک بهداری محور طاقت هم ملازمت مل‌کرد . دروازه ‌رد قحطزار هلند دروازه جهاز 1944 که مسیرهای تأمین نیازهای بیگانگان برای ید نازی‌ها مقفل شد، خاندان هپبورن در عوض تجهیز کیک و بیسکوییت برای تجهیز آرد از صوغان تراب شقایق صورت آوردند . آدری دروازه پیری و دروازه موسم قحطزار اوقات تذکره میوه نقش سوتغذیه تصادم آنمی برا ، مشکلات تنفسی و اِدِم (آماس) شد. خاندان آدری هپبورن از نظاره مالی خسارات اندک نظر و تکثر از علاقه و توانگری‌های‌قدر را از ید دادند.

زندگانی مشغله هلا

دروازه جهاز 1945 و همراه منتها تذکره آدری و خاندان‌اش برای هلند رفته و او دروازه آنجا برای اشتمال صناعت محبوبش ، پایکوبی باله ادا . او دروازه جهاز 1948 همراه نقش دروازه فیلم تعلیماتی Dutch in Seven Lessons در عوض یکمین ‌رنج بازیگری را آزمودگی کرد و رسیده این مصاف شد. سپس از مال برای لندن شیوه سرانجام باله را برای روی مشغله‌هلا بقا دهد. منتها علیرغم قریحه بسیارش دروازه این نمودار ، قوت n‌a‌d‌a‌b[اسم جسمی بی‌تجربه از تذکره و قامت بلندش را رادع حصول او برای درجه یک بالرین مشغله‌هلا دانستند و او هم آهنگ گرفت که میوه‌ بازیگری مرکزگرایی ملایم.

آدری هپبورن از جهاز 1948 هنگامی‌که مادرش در عوض منحرف کردن خاندان خدمتکاری مل‌کرد ، برای آدرس بازهم‌دار دروازه بروز موزیکال High Button Shoes و سپس از مال دروازه کورس بروز دیگر هم جلوه داشت. او سپس از اندک شکل‌آفرینی‌ خلاصه و رد کردن عصر‌های بلاغت ، همراه ایفای شکل یک بالرین تحیر‌انگیز دروازه فیلم The Secret People یکمین شکل متکامل ذات را آزمودگی کرد.

زندگینامه آدری هپبورن

جهاز 1953 اولا درخشید و دروازه 24 سالگی یکمین شکل حقیقی‌اش را همراه نقش دروازه فیلم Roman Holiday آزمودگی کرد و مبدل برای یک اختر شد . بعدها ویلیام وایلر (کارگردان فیلم) درزمینه او نطق که آدری هپبورن مجموع آنچه را که او برای متعاقب مال وجود داشت : دلربایی ، بی‌پیرایگی و قریحه .

Roman Holiday جمع‌میوه فروش پیروز دروازه باجه ، در عوض هپبورن هم جوایز اسکار ، بفتا و گلدن گلوب را برای تحفه آورد .

تلالو دروازه Roman Holiday جاده هپبورن را یکسان و سپس از مال دروازه مضحک رمانتیک ویلیام وایلر برای کلمه سابرینا 1954 شکل‌آفرینی کرد . این فیلم بازهم یک نامزدی اسکار و یک مدال بفتا را در عوض آدری شاب برای رفیق داشت . او دروازه این موسم منفصل برای صورت پهنه عدول و دروازه بروز Ondine نقش کرد و پیروز برای کار مدال Tony Award شد . هپبورن 25 ساله برای یکی از شاهد‌ترین‌ های باجه هالیوود مبدل و دروازه فیلم‌های پیروز تکثر آشکار شد ؛ فیلم‌هایی همچون تذکره و کشمکش 1956 ، کمیک‌صورت 1957 ، رمان راهبه 1959 ، نابخشوده 1960 ، زمان‌سنج کودک‌ها 1961 ، صبحانه دروازه تیفانی 1961
، چیستان 1963 و بانوی زیبای ضمیر اول‌شخص مفرد 1964
.

فهرست فیلمهای آدری هپبورن

نقش دروازه فیلم هماره 1989 پرداخته استیون اسپیلبرگ اخیر جلوه سینمایی هپبورن برای تعداد مل‌جدول . عناصر همگن واقعی Gardens of the World with Audrey Hepburn هم اخیر جلوه تلویزیونی او وجود که یک مدال درس‌ناخوانده سپس از نیستی او برای رفیق داشت . مجموعه صوتی Audrey Hepburn’s Enchanted Tales هم اخیر نقش اوست که مال بازهم ارمغانی از جوایز دما را منفصل بازهم سپس از نیستی در عوض او برای مندرج رساند .

پرکاری های مردم‌گرایانه

آدری هپبورن دروازه 60 سالگی ، سپس از حدود 30 جهاز پرکاری دروازه یونیسف ، دروازه جهاز 1989 برای آدرس رسول بدکرداری یونیسف برگزیدن شد . او دروازه پهنا جهاز‌های فعالیتش دروازه این اداره کارها و مأموریت‌های گوناگونی را برای ارتکاب رساند و برای کامیاب‌ترین منطقه‌ها آفریقا ، آمریکای جنوبی و مسافرت کرد . چهار محبوب پیش از فوتش دروازه مسافرت برای سومالی آنجا را برای «آخرت» شبیه‌سازی کرد و نطق :

دروازه بختک جاودانگی زدم ، قحطزار دروازه اتیوپی و بنگلادش را نظر‌مام ، منتها لا این‌طور … اندک بدتر از تصورم است . تمهید‌اش را نداشتم . محارست از کودکان ربطی برای دوزوکلک ندارد . محتملاً همراه سماحت موسم برای‌عوض دوزوکلک‌زدگی مساعدت‌های مردم‌گرایانه ، انسان‌دوستی دروازه دوزوکلک روی بگیرد .

هپبورن یک محبوب بعد از واقعه برای محافظت اقدامات خیرخواهانه گردن‌آویز حریت آقایی‌جمهوری را از سوی جرج بوش ادراک ‌کرد . اداره یونیسف بازهم دروازه جهاز 2002 از پیکر آدری هپبورن همراه کلمه « صفا آدری » رونمایی کرد .

عکس آدری هپبورن

مواصلت و زندگانی فردی آدری هپبورن

آدری هپبورن دروازه پهنا زندگانی‌اش کورس رنج مواصلت کرد که بهره کل کدامیک یک صبی وجود . دروازه پرده 25 سالگی و سپس از یک نامزدی بدون‌مالا ، دروازه جهاز 1954 همراه شراب فرر (Mel Ferrer) تماشایی آمریکایی مواصلت کرد . میوه این مواصلت پسری برای کلمه قدر هپبورن فرر (Sean Hepburn Ferrer) وجود که عجالتاً تجهیز‌فاعل و منشی است . دروازه شکل فوق آدری هپبورن و بانو اولش را دروازه مجاور فرزندشان نگریستن مل‌کنید . زندگانی مشترک هپبورن و فرر 14 جهاز برای پهنا انجامید و دروازه جهاز 1968 از یکدیگر مطلقه شدند .

آدری هپبورن و همسرش

آدری سپس از هجران از بانو عنفوان دروازه یک مسافرت دریازی همراه آندره دوتی (Andrea Dotti)، روانپزشک ایتالیایی بیگانه شد و دروازه جهاز 1969 همراه او مواصلت کرد . این جفت جهاز {بعد} دارنده یک صبی صبیه برای کلمه لوکا (Luca Dotti) شدند.

دومین مواصلت آدری هپبورن بازهم سپس از 13 جهاز زندگانی مشترک همراه دوتی دروازه جهاز 1982 برای هجران مختوم شد . دروازه شکل فوق مخالف آدری هپبورن و بانو دومش آندره دوتی را نگریستن مل‌کنید.

آدری هپبورن کیست؟

آدری هپبورن دروازه جهاز‌های آغازین مواصلت دومش همراه رابرت والدرز (Robert Wolders)، تماشایی هلندی بیگانه شد و از جهاز 1980 سرانجام منتها عمرش همراه او زندگانی کرد . دروازه بقا شکل آدری هپبورن و رابرت والدرز داده‌ شده ‌است .

عکسهای آدری هپبورن

آدری هپبورن نمودار شیوه

آدری هپبورن علی‌الاتصال برای‌قریحه برگزیدن شیوه و وجه خالص و متمایزش معروفیت داشت و همین مبتدا او را برای نمادی از طرز و شیوه مبدل کرد . دروازه جهاز 1961 کلمه او دروازه سیاهه خوش‌لباس‌ترین افراد نامی آفاق قرارگرفت . اوبر کورس ژیوانشی (Hubert de Givenchy) طرح‌کننده شیوه نامور فرانسوی از دوستان خویشاوند آدری وجود که دروازه فیلم سابرینا 1954 برای آدرس طرح‌کننده رخت او جلوه داشت . این خلت و همیاری اکثر و اکثر شد سرانجام جایی که هپبورن را اختصاصی مؤثر دروازه ترقی ژیوانشی دانستند.

فیلم آدری هپبورن

پیرهن سفید آدری دروازه پهنه اولیه فیلم «صبحانه دروازه تیفانی» همراه نگارگری ژیوانشی نمادی از مو بیستم و نامور‌ترین «رخت سفید قلیل» شهیر مل‌شود. این رخت دروازه یک حراجی دروازه انگلیس همراه مظنه 467.200 هزارهزار دلار برای فروش ورود.

هپبورن دروازه زندگانی خصوصی و هرروزه رخت‌های فراغ و غیررسمی و حتماً زیبا برای جان داشت و علیرغم جمال مدح‌برانگیزش ابداً ذات را زیبا نمی‌خیال . او دروازه جهاز 2004 برای آدرس «زیباترین همسر تاریخچه» و «زیباترین همسر مو بیستم» و دروازه جهاز 2015 « زیبا‎ترین بریتانیایی تاریخچه » شهیر شد .

صحیفه آدری هپبورن یک صفا لطیف

فیلم‌ها و صحیفه‌های وفور دروازه مناسبت آدری هپبورن پرداخته و مراسله شده ، منتها محتملاً جدی‌ترین مال‌ها کتابی است که برای رقم صبی کوه‌پیکر هپبورن مراسله شده ‌است. قدر هپبورن فرر صحیفه آدری هپبورن یک صفا لطیف را دروازه نکوهش مادرش و همراه بهره‌جویی از مخالف‌هایی محدود‌برای‌نفر، نگارگری‌ها و یادگاری‌هایی کمبود مراسله ‌است. آدری هپبورن هزارهزار‌ها تعداد را همراه شکل‌های جیگی، الیزا دولیتل و هولی گولایتلی متحیر کرده ‌است. منتها در عوض شاهد‌ترین طرفدارش (قدر هپبورن فرر) همراه شکل «اصل» شهیر ‌مل‌شود. قدر هپبورن فرر دروازه این نکوهش قلبی از مادرش نگاهی وافر و راستین از زندگانی یکی از رخشنده‌ترین اختر‌های هالیوود را نمودن کرده ‌است.

زندگی شخصی آدری هپبورن

صحیفه Audrey Hepburn, An Elegant Spirit عناصر همگن‌هلا است تحیر‌انگیز از حدود 300 مخالف که تکثر از آنها مستقیماً از مجموعه فامیلی تجمع‌آوری شده و قبلاً چاپ نشده‌اند. هم این عناصر همگن دربردارنده اسناد آرشیو، مکالمات خصوصی و یادداشت‌ها و تا اینکه نگارگری‌ها و تصویرگری‌های ذات آدری هپبورن هم مل‌شود.

هپبورن فرر دروازه این صحیفه از رمان زبر‌العاده زندگانی مادرش از کهولت سرانجام منتها روزگار مل‌گوید. انسانی را معارفه مل‌ملایم که از اعتبار و معروفیت محک برای مخلب آمده‌اش برای آدرس ابزاری در عوض مساعدت برای کودکان تیره‌روز‎ملوث از شخص بهره‌جویی کرد . قدر هپبورن فرر فواید بهره از این صحیفه را برای بیخ خیریه‌ کودکان آدری هپبورن نثار کرد .

نیستی آدری هپبورن

آدری هپبورن سپس از عدول از سومالی برای سوئیس دروازه اواخر جهاز 1992، دردهایی دروازه ظهر عاطفه کرد که {بعد} از مسابقه‌های متعدد تیرماه پانکراس امتیاز داده ‌شد . او سپس از جراحی و شیمی ‌درمانی اندک مالا دروازه 20 ژانویه 1993 (30 دی 1371) دروازه منزلش دروازه سوئیس از زمانه شیوه . سنن خاکسپاری او چهار دوره {بعد} دروازه کلیسای قصبه تولوشنا دروازه سوئیس برگزار و پیکرش دروازه آرامستان آنجا برای ثری سفارش‌شده شد .

فیلم شناسی آدری هپبورن

هپبورن از جهاز 1948 سرانجام 1993 پرکاری پهن‌هلا دروازه مصاف ، تلویزیون و تماشاخانه داشت. دروازه مرکز این نوشته‌ها فیلم های آدری هپبورن دروازه شمردن بیشتری را برای ذات خاص داده‌اند. نقش دروازه فیلم Dutch in Seven Lessons دروازه جهاز 1984 یکمین شکل‌آفرینی هپبورن و رسید او برای دنیای بازیگری وجود. آثاری وقتی فیلم Breakfast at Tiffany’s، فیلم Roman Holiday و My Fair Lady از‌عداد فیلم های آدری هپبورن هستند که همراه در عوض او کامیابی، معروفیت و شهرت برای تحفه آوردند. نقش آدری هپبورن دروازه بانوی زیبای ضمیر اول‌شخص مفرد مناسبت رعایت منتقدان گرفت و او شاهد‌ملوث شد.

آدری هپبورن در بانوی زیبای من

از مرکز عناصر همگن اثار آدری هپبورن و فیلم های آدری هپبورن بهترین و بیادماندنی ترین فیلم های آدری هپبورن دروازه این ماهی آورده شده ‌است. همراه صورت بهترین فیلم های آدری هپبورن رفیق شما باشید.

جهاز ایجاد کلمه فیلم شکل
1952 Secret People نورا برنتانو
1953 Roman Holiday پرنسس مال
1954 Sabrina سابرینا فیرچایلد
1956 War and Peace ناتاشا روستوا
1957 Love in the Afternoon آرین چاواس
1957 Funny Face فضا استاکتون
1959 Green Mansions ریما
1959 The Nun’s Story برادر جمل
1960 The Unforgiven ریچل زاکری
1961 Breakfast at Tiffany’s هالی گولایتلی
1961 The Children’s Hour کارن بیرق
1963 Charade رجینا لمپرت
1964 My Fair Lady الیزا دولیتل
1966 How to Steal a Million نیکول بونت
1967 Two for the Road جوانا والاس
1967 Wait Until Dark سوزی هندریکس
1976 Robin and Marian باکره ماریان
1979 Bloodline الیزابت روف
1981 They All Laughed آنجلا نیوتس
1989 Always هپ

جوایز و افتخارات آدری هپبورن

جوایز و افتخارات آدری هپبورن

بانوی پرافتخار دوره زری هالیوود جوایز و افتخارات تکثر را دروازه مدرسه‌علمیه و تلویزیون، شیوه و پرکاری‌های مردم‌گرایانه کار کرده ‌است. آدری هپبورن از کثیر هنرمندانی است که کل چهار مدال بااعتبار اسکار، درس‌ناخوانده، دما و خانه‌به‌دوش را ادراک کرده ‌است. دروازه بقا سیاهه برخی از جدی‌ترین عناوین، جوایز و افتخارات آدری هپبورن ضبط ‌شده ‌است:

 • سومین تماشایی حکایت‌هلا تاریخچه دروازه دوره زری سینمای هالیوود برای برگزیدن بنیاد فیلم و سینمای آمریکا
 • قاطع مدال اسکار بهترین تماشایی همسر در عوض فیلم Roman Holiday (1954)
 • قاطع مدال مردم‌گرایانه‎ ژان هرشولت (1993- سپس از نیستی)
 • قاطع مدال بفتای بهترین تماشایی همسر بریتانیایی در عوض فیلم‌های Roman Holiday (1954)، فیلم  The Nun’s Story (1960) و Charade (1965)
 • قاطع مدال خصوصی بفتا (1992)
 • قاطع مدال درس‌ناخوانده بهترین دستاورد اختصاصی در عوض Gardens of the World with Audrey Hepburn (1993-سپس از نیستی)
 • قاطع مدال گلدن گلوب بهترین تماشایی همسر در عوض فیلم Roman Holiday (1954)
 • قاطع مدال هنریتا گلدن گلوب (1955)
 • قاطع مدال سیسیل بدون. دمیل گلدن گلوب (1990)
 • قاطع مدال دما بهترین مجموعه صوتی کودکان در عوض Audrey Hepburn’s Enchanted Tales (1994-سپس از نیستی)
 • قاطع مدال جرگه منتقدان فیلم نیویورک بهترین تماشایی همسر در عوض فیلم‌های Roman Holiday (1953) و The Nun’s Story (1959)
 • قاطع مدال جماعت بازیگران فیلم (1993)
 • قاطع مدال خانه‌به‌دوش بهترین تماشایی همسر تماشاخانه در عوض بروز Ondine (1954)
 • قاطع مدال خصوصی خانه‌به‌دوش (1968)
 • قاطع مدال‌ واضح‌المللی دون کی یونیسف در عوض کودکان (1988)
 • قاطع مدال گرد کودکان شورای یونیسف واشنگتن (1991)
 • دارای استشهاد بی‌لیاقتی رسول یونیسف (1991)
 • قاطع مدال ترکه میت محور واضح‌المللی زنان برای حجت «مساعدت‌های رویت‌بست برای مردمی و ترکه ساکن دوره حیوان» (2000)

حقایق جالب درباره آدری هپبورن

 • آلت سیاهه واضح‌المللی خوشدل‌رخت‌ترین ناموران
 • آلت سیاهه 50 نفر زیبای آفاق برای برگزیدن نشریه (1990) People
 • قاطع مدال شورای طراحان شیوه آمریکا (1992)
 • دارای یک اختر دروازه پیاده‌صورت ناموران هالیوود

گفته انتها

وقتی مباحثه از دوره زری هالیوود و هنرمندان مشهور و تأثیرگذار برای مرکز مل‌آید، آدری هپبورن عضو گزینه‌های عنفوان است. هنرمندی که فراتر از آنچه دروازه آشکار برای‌نظاره مل‌ورود وجود. احوال و تأثیرگذاری او دروازه نمودار‌های متعدد الگویی شاهد از او ساختمان. سرانجام جایی‌که دروازه توصیف او و دروازه مدرسه‌علمیه‌های متعدد تعداد زیاد (بیشتراز 02 ) صحیفه‌ درزمینه‌اش مراسله ‌شده ‌است.

1 نظر در “آدری هپبورن

 1. مریم گفت:

  بسیار کامل و عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.